RODO - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

18 lat
doświadczenia
2004-2022
Przejdź do treści
RODO
Zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik  Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Policealna  Szkoła Morska w Szczecinie, prowadzona przez Towarzystwo Krzewienia  Wiedzy o Morzu w ramach swojej działalności statutowej.
Inspektorem Ochrony Danych jest Honorata Konopińska

adres do korespondencji:
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

kontakt:
e-mail: iod@szkolamorska.pl
tel. +48 668 067 099

Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych.
2004-2022 (c) Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
Projekt i wykonanie NAVIGARE
Znajdź nas...
Wróć do spisu treści