Kierunki - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

18 lat
doświadczenia
2004-2022
Przejdź do treści
Szkoła
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Oferujemy naukę na trzech kierunkach:
- Oficer Nawigator - Technik Nawigator Morski (więcej...)
- Oficer Mechanik - Technik Mechanik Okrętowy (więcej...)
- Oficer Elektroautomatyk - Technik Elektroautomatyk Okrętowy* (więcej...)
* Kształcenie od roku szkolnego 2022/2023
CZAS TRWANIA NAUKI
Nauka wraz z praktykami trwa 5 semestrów i odbywa się w oparciu o  programy nauczania opracowane z uwzględnieniem:
- podstaw programowych kształcenia dla poszczególnych zawodów,
- ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych  dla marynarzy działu pokładowego oraz dla marynarzy działu maszynowego specjalności mechanicznej oraz elektrycznej.
Pierwsze trzy semestry przeznaczone są na zajęcia dydaktyczne w szkole, natomiast dwa ostatnie semestry przeznaczone są na praktyki morskie.
NAUKA
UKOŃCZENIE SZKOŁY

Absolwenci Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się odpowiednio o:
- Technik Nawigator Morski -  Dyplom Oficera Wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej (Oficer Nawigator),
- Technik Mechanik Okrętowy - Dyplom Oficera Mechanika Wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej (Oficer Mechanik),
- Technik Elektroautomatyk Okrętowy - Dyplom Oficera Elektroautomatyka Okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej (Oficer Elektroautomatyk).*

Powyższe  dyplomy wydawane przez Administrację Morską RP uznawane są na całym  świecie i uprawniają do zajmowania stanowiska oficera wachtowego/oficera  mechanika wachtowego na każdym statku.
Technik Nawigator Morski
Jest to specjalność przygotowująca do pracy na statkach w charakterze Oficera Wachtowego (Oficera Nawigatora). Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę na statkach różnych typów, a uzyskany dyplom oficerski uznawany jest na całym świacie. Sama nauka odbywa się w oparciu o program nauczania opracowany na podstawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.
Zakes  treści progamowych obejmuje zagadnienia wymagane na poziomie  pomocniczym na Świadectwo Marynarza Wachtowego oraz na poziomie  operacyjnym na Dyplom Oficera Wachtowego.
Orientacyjną, minimalną liczbę godzin przewidzianą dla poszczególnych przedmiotów w całym cyklu kształcenia przedstawia tabela.**
Nauka trwa pięć semestrów, z czego trzy pierwsze semestry to zajęcia w szkole a dwa ostatnie semestry to praktyki morskie. W cyklu kształcenia każdy uczeń powinien odbyć łącznie 12 miesięcy nadzorowanych praktyk. Jest to wymóg konieczny do uzyskania odpowiednich świadectw i zaświadczeń o ukończeniu szkoły.

** Faktyczna liczba godzin przewidziana dla danego przedmiotu zawarta jest w Programie nauczania.
l.p.
Przedmiot
l.godz.
1
Nawigacja
250
2
Astronawigacja
60
3
Meteorologia i oceanografia
48
4
Urządzenia nawigacyjne
110
5
Manewrowanie statkiem
36
6
Ratownictwo morskie
15
7
Łączność morska
24
8
Bezpieczeństwo nawigacji
98
9
Budowa i stateczność statku
108
10
Przewozy morskie
50
11
Zarządzanie statkiem
15
12
Bezpieczeństwo statku
36
13
Prawo morskie
26
14
Ochrona środowiska morskiego
15
15
Język angielski
100
16
Wiedza okrętowa i prace bosmańskie
25
Technik Mechanik Okrętow
Jest to specjalność przygotowująca do pracy na statkach w charakterze Oficera Mechanika Wachtowego (Oficera Mechanika). Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę na statkach różnych typów, a uzyskany dyplom oficerski uznawany jest na całym świacie. Sama nauka odbywa się w oparciu o program nauczania opracowany na podstawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.
Zakes  treści progamowych obejmuje zagadnienia wymagane na poziomie  pomocniczym na Świadectwo Motorzysty Wachtowego oraz na poziomie  operacyjnym na Dyplom Oficera Mechanika Wachtowego.
Orientacyjną, minimalną liczbę godzin przewidzianą dla poszczególnych przedmiotów w całym cyklu kształcenia przedstawia tabela.**
Nauka trwa pięć semestrów, z czego trzy pierwsze semestry to zajęcia w szkole a dwa ostatnie semestry to praktyki morskie. W cyklu kształcenia każdy uczeń powinien odbyć łącznie 12 miesięcy nadzorowanych praktyk. Jest to wymóg konieczny do uzyskania odpowiednich świadectw i zaświadczeń o ukończeniu szkoły.

** Faktyczna liczba godzin przewidziana dla danego przedmiotu zawarta jest w Programie nauczania.
l.p.
Przedmiot
l.godz.
1
Mechanika i wytrzymałość materiałów
20
2
Termodynamika
34
3
Teoria i budowa okrętu
56
4
Okrętowe silniki tłokowe
66
5
Siłownie okrętowe
93
6
Maszyny i urządzenia okrętowe
102
7
Kotły okrętowe
32
8
Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa
40
9
Płyny eksploatacyjne
41
10
Technologia remontów
132
11
Elektrotechnika i elektronika okrętowa
95
12
Automatyka okrętowa
48
13
Ochrona środowiska morskiego
24
14
Język angielski
80
15
Bezpieczna eksploatacja statku
21
16
Materiałoznawstwo okrętowe
27
17
Grafika inżynierska
54
Technik Elektroautomatyk Okrętowy
Jest to specjalność przygotowująca do pracy na statkach w charakterze Oficera Elektroautomatyka Okrętowego (Oficera Elektroautomatyk). Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę na statkach różnych typów, a uzyskany dyplom oficerski uznawany jest na całym świacie. Sama nauka odbywa się w oparciu o program nauczania opracowany na podstawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego specjalności elektrycznej, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.
Zakes  treści progamowych obejmuje zagadnienia wymagane na poziomie  pomocniczym na Świadectwo Elektromontera oraz na poziomie  operacyjnym na Dyplom Oficera Elektroautomatyka Okreowego.
Orientacyjną, minimalną liczbę godzin przewidzianą dla poszczególnych przedmiotów w całym cyklu kształcenia przedstawia tabela.**
Nauka trwa pięć semestrów, z czego trzy pierwsze semestry to zajęcia w szkole o dwa ostatnie semestry to praktyki morskie. W cyklu kształcenia każdy uczeń powinien odbyć łącznie 12 miesięcy nadzorowanych praktyk. Jest to wymóg konieczny do uzyskania odpowiednich świadectw i zaświadczeń o ukończeniu szkoły.

** Faktyczna liczba godzin przewidziana dla danego przedmiotu zawarta jest w Programie nauczania.
l.p.
Przedmiot
l.godz.
1


2


3


4


5


6


7


8


9

10


11


12


13


14


15


16


2004-2022 (c) Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
Projekt i wykonanie NAVIGARE
Znajdź nas...
Wróć do spisu treści